Overvåking/Kamera

Overvåkingskamera

Innenfor overvåking og overvåkingskamera finnes det et stort utvalg av alternativer. Utviklingen har vært rivende det siste årene. I tillegg til å filme til bestemte tider, kan enkelte smartkamera også starte å filme ved unormale handlinger eller hendelser, eller ved temperaturendringer for eksempel.

Trygghet for ansatte og gjester

Overvåkingskamera installeres for å beskytte mennesker og verdier. Det har ofte en sterkt forebyggende effekt som gjør at uønskede handlinger aldri oppstår. Gjennom å installere dette utstyret unngår man gjerne innbrudd eller voldshandlinger rettet mot gjester eller ordensvakter. I tillegg til alle handlingene som man har forebygget har overvåkingskamera også hatt en veldig positiv rolle i etterkant av oppståtte hendelser. Ved innbrudd eller voldshandlinger kan kameraovervåking dokumentere hva som har skjedd. Selv om overvåkingskamera i denne sammenhengen ikke har klart å forhindre selve hendelsen, kan det være med å bidra til at gjerningspersonen eller gjerningspersonene får sin straff.

Når det gjelder utesteder, hoteller og restauranter kan kameraovervåking være en svært god investering for de ansatte. Det handler om at de skal kunne kjenne seg trygg på jobb. Et overvåkingskamera er med på å unngå uønskede hendelser og gjør hverdagen til de ansatte tryggere. De ansatte kan enkelt kommunisere dem imellom ved hjelp av internkommunikasjon eller pagersystem.

DSC_3511-1920

Riktig løsning til ditt behov

Hvilket kamera som er nødvendig og bør installeres er helt avhengig av kundens behov. Dette vil avdekkes gjennom spørsmål og ved selve befaringen. I tillegg er det selvfølgelig et lovverk som man skal forholde seg til når man installerer overvåkingsutstyr.

Det er greit å vite at det stort sett finnes overvåkingskamera til det meste du skulle ønske. Er det styrbare kamera, termiske kamera, dag og natt kamera, intelligente kamera eller noe annet. Vi har produktene i tillegg til kunnskapene om hvordan de fungerer. Det viktigste for oss å at du skal få se det du ønsker og trenger å se.

Mange er kjent med hvite og grå kamera. Vi har nå også muligheten til å levere en god del av overvåkingskamera i sort farge, men det finnes også enkelte produkter som kan leveres i en rekke forskjellige farger. For mange næringsdrivende er det viktig at overvåkingskamera blender inn med omgivelsene. Da er det fint at man i mange tilfeller kan velge fargen.